CARL HEINRICH GARANTIEVOORWAARDEN

Uw CARL HEINRICH horloge is door Hazee Beheer B.V. voorzien van garantie gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum volgens de bepalingen en voorwaarden van ons garantiebeleid.

CARL HEINRICH garantie dekt materiaal- en fabricagefouten. Een kopie van het ontvangstbewijs of factuur dient als bewijs van aankoop.

Tijdens de garantieperiode zijn het uurwerk, wijzers en wijzerplaat de enige componenten die onder deze garantie vallen.

Een door garantie gedekt onderdeel zal gerepareerd worden zonder het in rekening brengen van reparatiekosten of het horloge zal worden vervangen, op voorwaarde dat aangetoond kan worden dat het defect in materiaal of vakmanschap onder normaal gebruik is opgetreden.

In het geval van vervanging kan CARL HEINRICH niet garanderen dat u een horloge van hetzelfde model ontvangt als het defecte horloge. Als het model van het defecte horloge niet beschikbaar is, wordt ter vervanging een horloge met dezelfde waarde en vergelijkbare stijl geleverd.

De garantie van het vervangende horloge eindigt na 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

ONDER DE GARANTIE VALT NIET

  • Eventuele gebreken in materialen of vakmanschap van de batterij, horlogekast, (mineraal)glas of horlogeband
  • Schade als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik, ongelukken en normale slijtage
  • Waterschade tenzij gemarkeerd waterbestendig

De garantie vervalt wanneer het horloge per ongeluk is beschadigd, bij nalatigheid van andere personen dan bevoegde
CARL HEINRICH verkoop- of servicemedewerkers, ongeoorloofde service of andere factoren die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

BEROEP DOEN OP GARANTIE EN HORLOGE REPARATIES

Wanneer u een reparatie onder de garantie wil laten uitvoeren, stuurt u dan uw horloge, een kopie van de kassabon en / of de factuur en een beschrijving van het probleem naar:

Hazee Beheer BV
t.a.v. servicecentrum
De Weer 97
1503WJ Zaandam

Voor servicewerkzaamheden die niet onder de garantie vallen, kan het servicecentrum eventuele reparaties uitvoeren tegen een vergoeding, die afhangt van het type horloge en het soort reparatie.
CARL HEINRICH behoudt zich het recht de tarieven van reparaties te wijzigen.

Wij verzoeken u niet de originele verpakking mee te sturen naar het servicecentrum omdat deze niet geretourneerd wordt.
CARL HEINRICH beveelt het ten zeerste aan om uw pakket te verzekeren en het horloge voldoende te beschermen voor verzending.

CARL HEINRICH is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens verzending verloren of beschadigd raken.